Norskamiskape

Paljudele apnoepatsientidele teadaolevalt on ainus uneapnoe ravimeetod CPAPravi. Samas on teadusuuringud tõestanud, et norskamiskape on sageli sama efektiivne uneapnoe ravimeetod kui CPAP raviseade. Kolmas oluline  raviviis   uneapnoe ja norskamise puhuks on  positsiooniravi seade.

Norskamiskape on ööseks suhuasetatav seade, mille eesmärgiks on:

 • Hoida ära või vähendada uneapnoed ja selle tüsistusi
 • Hoida ära või vähendada norskamist ning selle arenemist uneapnoeks
 • Hoida ära öist hammaste kokkusurumisest ja krigistamisest (bruksism) tekkivat hammaste kahjustumist. Bruksism võib kaasneda uneapnoe ja norskamisega

Uneapnoe ja norskamine on hingamishäired (loe siit…), millest üks tekitab pikaajalisi raskeid tervisehäireid ning teine unehäireid nii patsiendil kui  pereliikmetel.

Norkamiskape on mõõtmetelt väike

Kuna norskamiskape on mõõtmetelt suhteliselt väike ja  selle hooldus on lihtne, siis võtavad patsiendid seda ravimeetodit lihtsamalt omaks ning jäävad tõenäolisemalt pikaaegselt kasutama. Uneapnoe ja norskamise ravis tuleb silmas pidada, et paljudel juhtudel ei ole apnoest ja norskamisest võimalik täielikult vabaneda vaid olukorda on võimalik kontrolli all hoida kasutades kombineeritud ravi:

 • kape
 • kirurgiline ninahingamise parandamine või neelupiirkonna plastika radiosageduslikud ablatsiooni protseduurid keelepära, pehmesuulae piirkonnas
 • müofunktsionaalne ravi
 • unetervise võtete jälgimine (geenitesti alusel kronotüübi määramine; unerütmi seadistamine unepäeviku info abil; ööpäevase aktiivsuse monitoorimine ja nõustamine)

Norkamiskape valmistamine

Norskamiskape valmistamise eelduseks on korras hambad ja terved igemed. Kui uneuuring kinnitab, et norskamiskape võiks olla üks ravivariantidest, suunab uneart patsiendi hambaarsti juurde, kes vaatab hambad üle. Vajadusel teostatakse ravi ja puhastatakse hambakivi. Seejärel kohtub patsient kapesid valmistava proteesiarstiga, kes hindab hammaskonda (piisav arv hambaid, hammaste asend, hammaste kulumine jpm). Kui  suu ja hammaste olukord on kapede valmistamiseks soodne, saab võtta hammastest jäljendid ning hambalabor valmistab spetsiaalse norskamiskape.
Umbes paari nädala pärast on norskamiskape valmis ning patsient kohtub taas hambaarstiga. Hambaarst õpetab kapesid käsitsema ja hooldama ning kokku lepitakse ka 2 nädalat hiljem toimuv kontrollvisiit.
Kontrollvisiidil hinnatakse koos patsiendiga norskamises tekkinud muutusi ning vajadusel korrigeeritakse kapet. Kahe nädala järel toimuvaid kontrollvisiite lepitakse kokku vastavalt vajadusele.
Kui kape enam korrigeerimist ei vaja, ootab hambaarst patsienti hammaste kontrolli iga 6 kuu möödumisel.
Kape eeldatavaks elueaks on 3-5 aastat.

Oluline on patsiendil teada, norskamiskape on valmistatud patsiendi hammaste väga täpse jäljendi järgi. Kui hammaste osas võtta ette suuri muutusi – ulatuslikumad täidiste vahetused, uued kroonid/sillad, siis ei sobitu norskamiskape enam suure tõenäosusega suhu. Seega on enne norskamiskape valmistamist vajalik, et hambad oleks ravitud ja korras.


Kaperavi on tavaliselt sobilik järgnevatel juhtudel:

 • Norskamine
 • Kerge uneapnoe
 • Keskmine uneapnoe
 • Kaperavi võib kaaluda raskema uneapnoega patsiendi puhul, kes ei talu või ei soovi kasutada CPAPravi

Uuringud näitavad parimaid  kaperavi tulemusi saavutatakse uneapnoe kergemate vormide puhul. Koos teiste ravivõtete rakendamisega on kape raviga võimalik ärahoida norskamise ja uneapnoe süvenemist.
Ravi suusisese seadmega  on edukam noorematel patsientidel. Ravi sobivust määrab ka kehakaal – normaalkaalus ja saledam patsient saab parema ravitulemuse. Kõige efektiivsemaks hingamishäirete ravis on osutunud kaped, mis valmistatakse individuaalselt igale patsiendile, kuna arvestavad patsiendi hammaste asendit.

Norskamiskape tööpõhimõte

Hingamishäiret korrigeeriva kape tööpõhimõte on: tuues alalõuga ettepoole tekib alalõua, keele ja pehme suulae etteliikumisega rohkem ruumi neelupiirkonnas.  Kape kasutamise puhul saab neelupiirkond ruumi juurde nii eest-taha kui ka külg suundades. Väga oluline on kaperavile eelnevalt tagada hea ninahingamine.
Sakala Unekeskuses kasutatakse hetkel kahte erinevat tüüpi kapet: TAP-kape ja Narval-kape (Vaata hinnakirja…). Erinevus seisneb nii kapele eelnevas  hambajäljendite võtmise viisis kui ka kape kujus ja suuruses – TAP-kape puhul võetakse hambaravikabinetis alginaatjäljendid, kape valmistatakse hambalaboris tehniku poolt; Narval-kape puhul  viiakse läbi 3D skänneerimine ning kape prinditakse.

Kape eeldab  piisava koguse tervete hammaste olemasolu mõlemas lõualuus, kuna kape kinnitub patsiendi enda hammaste külge. Minimaalselt on vajalik vähemalt kaheksa hamba olemasolu mõlemas hammaskaares. Patsient peab olema võimeline alalõuga piisavalt ettepoole liigutama. Hambaarsti vastuvõtul hinnatakse ka lõualiigese olukorda. Sobivuse kaperaviks otsustab unearst koostöös kõrva-nina-kurguarsti ja hambaarstiga. Ravimeetodi valikule eelneb uneuuringu (loe siit…) läbimine, mis annab ülevaate hingamishäire tüübist ja raskusastmest.

Uneapnoe ja norskamise kape puhul valmistatakse laboris või prinditakse alumiste ja ülemiste hammaste külge kinnituv vorm e. kaped, mis muudab alalõua asendit. Alalõug fikseeritakse sobivasse asendisse ala- ja ülakaare plaati ühendavate liigendite  või tapp-ühenduse abil. Liigendite pikkus ja tapi kinnituskoht on muudetavad selleks, et leida sobiv  alalõua asend, mille puhul on norskamine taandunud või uneapnoe hood olulisel määral vähenenud. Sobiv alalõua asend leitakse  hambaarsti vastuvõtul tavapäraselt mõne visiidi käigus, kuna koheselt ei ole maksimaalne alalõua ettepoole toomine patsiendile mugav. Seda tehakse samm sammult, kuni leitakse piisav hingamishäiret kontrolli all hoidev asend.

Uneapnoe ravitõhususe hindamiseks on vajalik läbida kordusuneuuring, mis hindab hingamishäire taandumist.

Loe lähemalt ka meie hambaraviteenuste kohta siit.

Mida uuringud näitavad?

Uuringud näitavad, et kaperaviga saavutatakse hea kontroll järgmiste uneapnoega kaasnevate nähtude puhul:

 • Liigne päevane unisus
 • Kõrgenenud vererõhk
 • Neuropsühholoogilised uneapnoest põhjustatud häired (mälu, keskendumisvõime, ärrituvuse- ja agressiivsuse kontroll)

Kõrvaltoimed

Üldiselt on kaperavil vähe pikaajalisi kõrvaltoimeid.  Lühiajaliselt võib kaperavi alguses esineda suurenenud süljeeritust, lõualiigese hellust – need kaebused taanduvad kape järjekindal kasutamisel mõne nädala kuni paari kuu jooksul. Kuna seade on tihedas kokkupuutes hammaskonnaga, siis igaöine seadme kasutamine või tekitada teatud muutusi hammaste asendites. Selle tõttu hoiab kaperavil silma peal hambaarst. Kaperavi puhul peab patsient käima iga 6 kuu tagant hambaarsti juures kontrollis. Unehäirete süvenemisel suunab hambaarst patsiendi tagasi unearsti vastuvõtule.

Kaperavi puhul tuleb pidada silmas järgnevaid asjaolusid:

 • Kapega ei saa ravida tsentraalset uneapnoed ja hüpoventilatsooni sündroomi – haigused, mille esinemist uuritakse unearsti vastuvõtul ja uneuuringu käigus
 • Olenevalt uneapnoega kaasuvatest tervise häiretest võibolla mõttekas alustada ravi CPAPseadmega ning edaspidi plaanida kapealane konsultatsioon
 • Kaasuva lõualiigese probleemi (valu, põletik, naksumine) puhul määrab müofunktsionaalne teraput (.) teile vajalikud liigest stabiliseerivad harjutused.
 • Liigese kaebuste puhul on sageli vajalik lõualiigest hindava arsti konsultatsioon

Kaperavis ei saavutada nii häid ravitulemusi järgnevate seisundite puhul (hinnatakse uneuuringu käigus ja hambaarsti vastuvõtul):

 • Raske obstruktiivne uneapnoe (AHI> 30/h)
 • Raske hambumushäire, mille puhul on ala-ja ülakaare hammaste vaheline kaugus suur
 • Väljaveninud ja pikk pehme suulagi (viitab varase algusega (lapseas) hingamishäiretele)
 • Suur kaelaümbermõõt (ülekaalulised haiged)
 • Väga väike ja tahapoolne alalõug
 • Uneaegne pehmesuulae langus vastu neelutagaseina. Seisundit uuritakse uneaegse endoskoopia abil.